Một sự thực

Một sự thực

Rồi người ta sẽ ngã ào vào nỗi trống rỗng. Người ta sẽ hỏi nhau hiện thực là đâu, người ta sẽ đưa mắt nhìn nhau, sự thực ở đây là gì? Cê vừa viết nên những câu trên, cậu lấy làm thích thú lắm, cậu quyết định rằng đó chính là những câu mở …

một câu chuyện

Đây là câu chuyện của một kẻ vô công rồi nghề.  Tôi phải cảnh báo trước như thế, bởi hiếm có ai thích đọc phải bất cứ cái gì nhàm chán cả; và tôi thì lại là cái thằng vô công rồi nghề có lối sống nhàm chán không hề có một tí tẹo điểm …