Một sự thực

Một sự thực

Rồi người ta sẽ ngã ào vào nỗi trống rỗng. Người ta sẽ hỏi nhau hiện thực là đâu, người ta sẽ đưa mắt nhìn nhau, sự thực ở đây là gì? Cê vừa viết nên những câu trên, cậu lấy làm thích thú lắm, cậu quyết định rằng đó chính là những câu mở …

nhóm thiểu số

nhóm thiểu số

Cuối tháng 6 năm 2015, Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng giới trên toàn bộ 50 bang, từ đó, các cặp đôi đồng giới được quyền đăng ký kết hôn, chung sống và được bảo hộ bởi pháp luật như bất cứ cặp đôi dị tính nào. Người ta coi đây là một …

Tiệm cà phê Thơ ngây

Tiệm cà phê Thơ ngây

Có một cửa hàng cà phê nhỏ ở trong một tổ hợp văn hóa giải trí nhỏ ở một quận ngoại thành nhỏ mà mình đột nhiên muốn đặt tên cho, tên mình muốn đặt cho ấy là Tiệm cà phê Thơ ngây. Nhưng ở thực tế, mình không có quyền được đặt tên hay …